top of page

De eerste dagen

'Ieder kind neemt zichzelf mee' 

Riekje Boswijk-Hummel  1946

Soofje.JPG

Geboren worden is gescheiden worden. Na negen maanden samen met je baby zijn, scheiden jullie van elkaar en start er een nieuwe fase in jullie leven.

Wanneer er veel is gebeurd rondom de geboorte van jullie baby is niet alleen de baby maar zijn ook de ouders in emotionele nood.

BABY

Je baby gaat na zijn geboorte vrij plotseling zijn lichaam voelen. Hij had zijn lichaam in de baarmoeder maar nauwelijks gevoeld, maar zonder het beschermende vruchtwater water, dringt zijn lijfje zich overduidelijk aan hem op. Het is goed je te realiseren dat een pasgeboren baby zijn lichaam echt voor het eerst voelt na de bevalling. Zodra je baby geboren is, gaat hij al zijn lichaamsdelen voelen. Zijn huid, spijsverteringskanaal maar ook treffen geluiden zijn oortjes zonder 'buffer' van het water en dringt er rechtstreeks licht in zijn ogen.

De eerste maanden moet je baby wennen aan zijn eigen lijfje en gaat daarnaast zijn zintuigen leren kennen. Je kunt je voorstellen als de zwangerschap, het moment waarop hij geboren werd of het verloop van de bevalling niet fijn is verlopen je baby erg van slag kan zijn.

Dan kun jij denken 'De bevalling was een hele klus maar verder okay' maar je baby totaal van slag zijn.

MOEDER

Hoezeer je bevalling in lichamelijk opzicht een opluchting kan betekenen en hoe rustig het ook kan zijn weer 'de enige bewoner van je lijf' te zijn ben je ook de energie van je baby kwijtgeraakt. Ieder levend organisme geeft energie en nu licht dat 'energie-stroompje' in de wieg.

Tot aan het moment van de bevalling kon je de energie van je baby in je lijf voelen. Na de geboorte is die opeens verdwenen. Allerlei gevoelens van kracht, vitaliteit, maar vooral van vervuldheid, tevredenheid of geluk die je eventueel vóór de bevalling kende, zijn nu mét het babylijfje uit je eigen lichaam verdwenen. Er is een energiebron vertrokken en dat kan je een gevoel van eenzaamheid, leegheid of verlatenheid geven.

Na negen maanden verstrengeling met energie van je kind zul je je eigen energie weer moeten herstellen. Je zult het op eigen kracht moeten doen. En dat op eigen kracht kan na negen maanden samenzijn aanvoelen als eenzaam, leeg of verlaten.

Wanneer de omstandigheden ongunstig zijn; zoals een moeilijke zwangerschap of bevalling, onverwerkt verdriet of wanneer er geen mogelijkheid bestaat om begrip, troost of steun te vinden, kan zo'n gevoel van eenzaamheid overgaan in wanhoop, depressie en dergelijke sombere gevoelens.

Sombere gevoelens voelen is zo wrang en verwarrend in de maanden na de geboorte van je baby. Wanneer je sombert dan kan ik je helpen om weer wat meer lucht te ervaren. Je kunt mij mailen en dan bel ik je terug.

VADER

'De moeder maakt de vader'

Nadat jij je baby hebt gedragen en gebaard mag je nu ruimte maken voor je partner. Je partner kan pas vaderen als je de baby aan hem toevertrouwt als mede-ouder. Je neemt afscheid van de unieke een-op-eenrelatie die er tijdens de zwangerschap was. Vader kan de stabiliserende factor zijn door gerust te stellen en je vertrouwen geven in je nieuwe rol als moeder. Hij zal alle veranderingen moeten gaan reguleren als je tranen, babygehuil en alle veranderingen binnen jullie gezin. Terwijl jij je in de zwangerschap op gevoelsniveau al aan jullie kind hebt kunnen hechten, begint het voor vader na de bevalling. Heeft hij de bevalling (evenzeer) als traumatisch ervaren begint de start met jullie baby anders dan je voor ogen had.

Waar moeders vooral in de begintijd lichamelijk een emotioneel meer gebonden zijn aan hun baby, de baby bovendien zelf gebaard hebben en dus min of meer verzekerd zijn van het automatisch toebehoren aan elkaar, zal de vader de baby nog moeten 'veroveren' en positie verwerven ten opzichte van het kind.       Focus op hechting Paulien Kuijpers 2015

roos.jpg
lijn met hartje2.png
bottom of page