top of page

Herstelgesprekken

 

'Ik heb nu twee verhalen in mijn hoofd maar ik denk altijd aan mijn eerste verhaal' 

Geburtsfotografie-Inka-Englisch-Photogra

 

Als verloskundige, maar ook uit eigen ervaring, weet ik dat een bevalling ervaring mee geweven wordt in de band die ouders met hun kinderen opbouwen. Bevallen en geboren worden is het eerste wat ouders samen met hun kinderen doen.

Wanneer de bevalling anders is verlopen dan verwacht kan dit hele heftige emoties oproepen.

Een herstelgesprek is zinvol wanneer je met negatieve gevoelens terugkijkt op de periode rondom de geboorte van je kind. Hieronder vallen de zwangerschap, bevalling, kraamtijd en borstvoedingsperiode.

 

Ook in andere situaties kan het herstelgesprek je helpen. Denk hierbij aan het verwerken van een miskraam of het voorbereiden op je bevalling wanneer je hier door een eerdere negatieve bevallingservaring tegen opziet.

Ieder mens heeft verwachtingen. De meeste vrouwen verwachten en hopen op een autonome en gezonde bevalling. Waarin het proces goed verloopt, je gehoord en gezien wordt en natuurlijk een gezond kind krijgt.

 

Bevallen en het krijgen van een kind zijn zulke wezenlijke dingen in het leven van een mens, dat het vaak gaat om meer dan slechts verwachtingen, het is een levensbehoefte. Een mooie, prettige herinnering aan je bevalling, draag je een leven lang op een positieve manier met je mee. Het geeft zelfvertrouwen en rust.

Omgekeerd kan een bevalling zwaar, pijnlijk en langdurig zijn. En sommige bevallingen zijn zelfs traumatisch. Ze laten een pijnlijke herinnering achter. Dit geeft onrust, angst en stress in het lichaam.

 

Resetten met de EVA methode (Emotionele Visualisatie Affirmatie)

Arjenne Hoeksema verloskundige en coach

 

Tijdens een bevallingherstelgesprek volgens de EVA- methode worden alle nare momenten tijdens zwangerschap, bevalling of kraambed overschreven, ofwel gereset, door jou je ideale verhaal te laten vertellen en de belangrijke gebeurtenissen rustig en ontspannen te laten verlopen. Terwijl ik je vragen stel en jij vertelt, creëer je zelf een nieuwe optimale herinnering, die heel realistisch aanvoelt. Ik vraag je tussendoor steeds naar je gevoel. Dit stimuleert de rechter hersenhelft. Door te vertellen en te praten wordt het taalcentrum in de linker hersenhelft geactiveerd en kunnen er woorden aan je gevoel worden gegeven. Het bijzondere aan deze methode is dat de baby hier ook bij betrokken wordt. Immers, de moeder staat in contact met haar baby en als de moeder verandert, verandert de baby mee.

De EVA methode maakt gebruik van het fenomeen dat wanneer je je iets heel levendig voorstelt en ook omschrijft wat je erbij voelt, de gebeurtenis als waar aanvoelt en ook een zo goed als reële herinnering in het brein inprent. Omdat het brein harmonie wenst en de fijne herinnering bestaat naast de nare herinnering, zal het brein de voorkeur geven aan de fijne herinnering. Wanneer je het bevallingsverhaal hebt herschreven, zijn de fijne beelden dus het meest actief en prominent in het brein aanwezig. De nare beelden verliezen vervolgens hun heftige emotionele lading.

Reken op gemiddeld twee gesprekken. Een intake gesprek en een resetgesprek. Mijn ervaring is dat vrouwen al tijdens het gesprek de eerste tekenen van herstel opmerken en dat dit in de tijd ná onze afspraak verder doorzet.

Er zijn veel vrouwen die na jaren nog steeds niet willen denken aan de gebeurtenis rondom de geboorte van hun kind(eren). Dat is jammer. Niet alleen voor jou, maar ook voor je kind. Je kind draagt immers de belevenis, jouw gevoel daarover en misschien de verhalen rondom haar/zijn geboorte ook met zich mee. Al is dat niet bewust. Een herstelgesprek van je negatieve bevallingservaring heeft altijd zin. Voor jou, maar ook voor je kinderen. Zelfs nog na jaren.

roos.jpg
lijn met hartje2.png
bottom of page