top of page

EMDR

'een beeld zegt meer dan 1000 woorden'

Frederik R. Barnard 1921

mxsh-t9thjmiimpm-unsplash-1-1572027365.j

Mensen onthouden 80% van wat ze zien, 20% van wat ze lezen en 10% van wat ze horen.

 

Doordat het brein bij gebeurtenissen beelden maakt, zullen je hersenen informatie beter onthouden en wordt het makkelijker een voorstelling te maken van een gebeurtenis.

Bij een traumatische gebeurtenis heb je dus beelden gemaakt van de heftige gebeurtenis.

Deze beelden hebben een emotionele lading gekregen. Eigenlijk is het helemaal niet fijn naar deze beelden te kijken.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Dit is een wetenschappelijke methode om nare, traumatische herinneringen te verwerken. Steeds vaker wordt EMDR ingezet bij de behandeling van een bevallingstrauma. 

 

Heftige momenten in je zwangerschap, je bevalling, een miskraam of een huilbaby. Deze voorbeelden doen je misschien niet meteen denken aan het woord trauma. Toch kunnen gebeurtenissen waarbij je veel emotionele lading voelt je ook nu nog klachten geven. Zoals overprikkeld zijn, angstig worden, nachtmerries hebben of het vermijden van zaken die je doen herinneren aan de gebeurtenis. EMDR heeft als doel dat de herinnering aan de traumatische gebeurtenis, bijvoorbeeld de bevalling, blijft bestaan, maar dat de negatieve gevoelens die eraan gekoppeld zijn verdwijnen. Tijdens een EMDR-sessie wordt dit gerealiseerd doordat het werkgeheugen wordt 'overbelast' door een simpele taak terwijl de traumatische gebeurtenis als een film wordt stilgezet in jouw gedachte. Door de overbelasting van het werkgeheugen worden de negatieve gevoelens en/of emoties als het ware losgekoppeld van het trauma.

Niet iedereen komt in aanmerking voor EMDR. Dit gaan we eerst in een oriënterend gesprek beoordelen. Reken op twee á drie gesprekken.

Omdat ik geen psycholoog ben, ben ik niet aangesloten bij de Vereniging EMDR-Nederland. Wel heb ik een opleiding afgerond speciaal gericht EMDR na bevallingstrauma.

Soms is het waardevol om een EMDR-behandeling af te sluiten met een EVA-sessie.

roos.jpg
lijn met hartje2.png
bottom of page